Arun S Pillai

Otago

Arrowtown

Autumn colours. My entry to the autumn photo competition

Camera

Nikon D7100

Lens

Nikon 18-300mm DX

Image Settings